Az utóbbi időben kicsit elhanyagoltam a blogot, sok terveznivaló, tennivaló alakult a saját építési projektemen, valamint munkám kapcsán is volt kisebb “pörgés”. Jelen cikkel a történeti áttekintés vonalat vettem ismét elő Shenhar és Levy munkásságának egy szeletére pillantunk rá.

A siker definiálása:

A siker több annál, mint időben, költségkereten belül a követelményeknek megfelelő eredmény elérése. A siker előnyszerzés, győzelem, beteljesítés, eredmények, célkitűzések elérése, hozzáadott érték. De ezek mind felfogások és érzetek, hogyan lehet ezeknek köze a projektben folyó munkához?

Sikermodell

Projekteket nagyon sok célból indítanak a szervezetek (épületek építése, folyamatok bevezetése, termékfejlesztés, védelmi berendezések telepítése, stb.), de függetlenül a projekt alapötletétől a projektsiker mindig köthető a szervezet hatékonyságához, és a hosszú távú sikerességéhez.

Shenhar, Dvir és Levy általános projektsiker modellje szerint:

A projektsiker stratégiai menedzsment szinten realizálódik, ahol a projektek sikere és a szervezet hosszú távú siker céljai összevezethetők. 

Eredetileg 13 független sikerkritériumot állapítottak meg plusz a teljes projektsikerét.

Ezek az alábbiak:

 • Teljesítmény
 • A műszaki elvárásoknak való megfelelés
 • Ütemezési céloknak való megfelelés
 • Költségterven belül maradás
 • Felhasználó problémájának megoldása
 • A felhasználó termékhasználatának mértéke
 • Felhasználó elégedettsége
 • Üzleti siker
 • Nagyobb piaci részesedés létrehozása
 • Új piac létrehozása
 • Új termékvonal létrehozása
 • Új technológia fejlesztése

Mindezek korrelációját vizsgálták egymással és a teljes projektsikerével kapcsolatosan és megállapították, hogy a felhasználói elégedettsége és a teljes projektsikeressége nagyfokú korrelációt mutat.

Ezek után megvizsgálták, hogy az egyes területek és a menedzserek (felsővezetők) sikerfelfogása hol találkozik.

Négy elsődleges siker kritériumot határoztak meg ebből a vizsgálatból:

Belső projektcélok (projekt hatékonysága)

 • Mennyire sikeres volt a projekt az ütemterv tartásában?
 • Költségeket túllépték-e?
 • Az erőforrások és azok korlátosságának feloldásában milyen sikereket értek el.

Felhasználónak származó előnyök (rövidtáv)

 • A termék teljesíti-e a funkcionális, teljesítmény elvárásokat?
 • Mi a projekt hatása, mit nyer általa a felhasználó?
 • A projekt-termék megoldja-e a problémákat, vagy kielégíti-e az igényeket?
 • Használva van-e a termék?

Közvetlen hozzájárulás (középtáv)

 • A projekt-termék üzletileg/kereskedelmileg sikeres-e, növelte-e a bevételeket, eredményeket?
 • Nőtt-e a piaci részesedés?

Jövőbeni lehetőségek (hosszútáv)

 • Jövőre vonatkozóan hozott-e létre a projekt új lehetőségeket, hozzájárult-e a vállalat stratégiájának megvalósításához?
 • Új technológia jelent-e meg a szervezetben a projekt hatásaként?
 • A projekteredmény hozzájárult-e új kompetenciák létrejöttéhez a szervezetben?

Végső megállapításként: A sikerkritériumok, és a siker értelmezése függ az időtávlattól (a projekt befejezésétől számítva).

Leave a Reply