A projektek sikerességének megítélése az idők folyamán több dimenzióban is fejlődött:

  • a projekten belül a sikertényezők egyre szélesebb területeket fedtek le
  • a siker, mint fogalom értékelési pontja szétválik: időben, szervezetben, szervezeten kívül, folyamatokban értelmezhető

a projektsikere már nem feltétlenül a projekt keretein belül értelmezendő – átalakul a fogalom és megjelennek új siker szintek (projektsiker, projektvezetés siker, projekt-termék siker).

A világban és főleg az angolszász vállalati kultúra elterjedési területén a projektekkel, és azok sikerességének kérdéseivel a 60-as években kezdtek el foglalkozni. Átolvasva több átfogó projektsiker kutatás történetével foglalkozó művet van pár mérföldkő ami az addigi kutatásokat kvázi összefoglalta, vagy új útre terelte a siker kutatókat. Ezeket figyelembe véve rövidesen összefoglalom a 80-as évek előtti kutatásokat.

Leave a Reply